برای این که راحت تر بتونید با یه نگاه متوجه شین که واچار تازه چی آورده ! این دسته بندی رو براتون گذاشتیم دم دست.

این دسته بندی بر مبنای کالاهایی هست که اعضای تیم واچار تازه  ثبتش کردن.

کالاهای جدید

1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 16
1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 16
cs-cart add-ons, cs-cart licences, cs-cart developing